HeimNyheiterFeil ved utsending av kommunale gebyr via avtalegiro

Feil ved utsending av kommunale gebyr via avtalegiro

Ved utsending av kommunale gebyr har det oppstått ein feil, og nokon av dei som har avtalegiro har fått doble faktura.
Publisert: 03.11.2021
Sist endra: 04.11.2021

Vi jobbar med å rette opp feilen, og seier oss leie for ulempa dette har medført.

For dei som har fått doble faktura ber vi om at dei ikkje slettar den eine fakturaen sjølv, då dette vil skje automatisk, og det då er fare for at begge fakturaene blir sletta.