HeimNyheiterForseinka oktober-faktura frå pleie og omsorg

Forseinka oktober-faktura frå pleie og omsorg

På grunn av ein teknisk svikt, har ikkje alle som nyttar avtalegiro fått faktura for oktober. Dette gjeldt berre kundar som kjøper tenester innafor pleie og omsorg
Publisert: 16.12.2020
Sist endra: 16.12.2020

Faktura er no sendt ut. Vi seier oss leie for ulempa dette medfører.