HeimNyheiterInfluensavaksina kjem i slutten av oktober

Influensavaksina kjem i slutten av oktober

Influensavaksinering av risikogruppene byrjar i slutten av oktober.
Publisert: 26.10.2020
Sist endra: 26.10.2020

Måndag 19. oktober opna vi for influensavaksinering på alle legekontora i Alver kommune.

Vaksine først til prioriterte grupper

Vi ventar stor pågang i år. Difor er dei første vaksinane reserverte til prioriterte grupper.

Risikogrupper

Følgjande personar har auka risiko for alvorleg sjukdom og død ved influensasjukdom, og bør difor ta influensavaksine:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal og få tilbod om vaksine.
 • Born og vaksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  • kronisk hjarte-/karsjukdom, spesielt personar med alvorleg hjartesvikt, lågt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg er influensavaksine tilrådd følgjande grupper, primært for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Bestill time hos fastlegen din

Alle som er i dei prioriterte gruppene kan ta kontakt med fastlegekontoret sitt for å avtale tidspunkt for vaksinasjon. Alle som ikkje er i ei prioritert gruppe må vente til 1. desember.

På grunn av smittevernomsyn ber vi om at ingen møter opp på legekontora utan avtale. 

Her finn du kontaktinformasjon til legekontora.