HeimNyheiterJordras ved Kleivdalsvegen - køyr forsiktig.

Jordras ved Kleivdalsvegen - køyr forsiktig.

I dag har det gått eit jordras ved Kleivdalsvegen 290. Vegen er opna att, men vi oppmoder likevel alle til å vere ekstra merksame om dei må ut og køyre i dag
Publisert: 18.11.2020
Sist endra: 18.11.2020

Det er også overvatn mange stader grunnna dei store nedbørsmengdene.

Flaum og jordskredvarsling

Trykk her for informasjon om flaum og jordskredvarsling

Melde feil og skader

Trykk her for å melde om feil og skader på veg, vatn og avløp 

Relevante vakttelefonar Alver kommune

Naudnummer

  • Brann og større ulykker - 110
  • Politi og redningssentral - 112 
  • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefonar for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. Lurar du på om

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 på dagtid mellom klokka 08.30 og 15.00.

På kveld og i helger når du oss på:

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på www.bkk.no/veilys eller 55 12 70 00.

Vakttelefon for bygg, anlegg og elektro

Vakttelefon kveld og helg: 56 37 51 51.