HeimNyheiterKontordag om E39 Flatøy-Eikefettunnelen - Blir gjennomført digitalt

Kontordag om E39 Flatøy-Eikefettunnelen - Blir gjennomført digitalt

På kontordagen kan innbyggjarar, næringsaktørar eller organisasjonar møte representantar frå prosjektgruppa, stille spørsmål om spesifikke område eller ei konkret sak.

Her finn du meir informasjon om det digitale informasjonsmøtet 28. oktober. 

Meld deg på kontordagen

Påmelding til kontordagen sender du til Marte.Hagen.Eriksrud@alver.kommune.no.

Skriv gjerne ønskja tidspunkt. Vi har kontordag klokka 14-18 den 10. november. 

Du får tilsendt eksakt tidspunkt for ditt møte. Tidsramma for det enkelte møtet er 30 minutt. 

På grunn av dei nye restriksjonane i samband med korona, må møta på kontordagen gjennomførast digitalt, via Teams eller Skype.


Sist oppdatert: 09.11.2020
Publisert: 09.11.2020