HeimNyheiterNAV Alver byggjer om

NAV Alver byggjer om

NAV Alver sine lokale ved Knarvik senter er under ombygginga. Bygginga skal vere ferdig i juni 2021.
Publisert: 01.02.2021
Sist endra: 01.02.2021

Under byggjeperioden finn du oss i NAV-lokala i kommunehuset på Frekhaug. Her vert drop-in og dei fleste timeavtalar gjennomførte. Vi vil også ha timeavtalar med innbyggjarane andre stader.

I møteinvitasjonen til den einskilde innbyggjarar vil det stå tydeleg kor du skal møte opp.

Vi ser fram til å opne NAV Alver med nytt møtesenter i 1. etasje i Knarvik senter.