HeimNyheiterNo kan du søkje midlar til inkludering av born og unge

No kan du søkje midlar til inkludering av born og unge

No kan du søkje midlar til inkludering av born og unge. Søknadsfrist er 17. desember.
Publisert: 23.11.2021
Sist endra: 23.11.2021

Den nye forskrifta om tilskot til inkludering av born og unge omfattar det som tidligere var tilskuddsordningane «Nasjonal tilskotssordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle born og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotssordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er born og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utenforskap.

Les gjennom den nye forskrifta og rettleiaren her

Nytt frå i år er at ein kan søke om tilskot for inntil tre år.

Søknadsfrist er 17. desember 2021.

Søknadsskjema finn de ved å logge inn i søknadsportalen til Bufdir.

Trykk her for søknadsportalen til Bufdir


For all øvrig informasjon:

Trykk her for tilskotsordninga si nettside


Treng du hjelp eller tips ta kontakt med:

Katarina Birkeland
Avdelingsleiar for Ungdom, fritid og medverknad 
Telefon: 90 69 69 31,
eller på e-post: Katarina.Birkeland@alver.kommune.no,

eller:

Nina Randal
Leiar for frivilligsentralen på Frekhaug
Telefon: 41 24 56 61,
eller på e-post til nina.randal@alver.kommune.no