Nye kurs i friskliv og meistring

Friskliv og meistring er ei interkommunal helse- og omsorgsteneste som kan hjelpe deg å leve betre med helseutfordringane dine.
Publisert: 14.06.2022
Sist endra: 14.06.2022
Om kurset friskliv og meistring

Region Nordhordland tilbyr eit kurs der fokus er på å betre helse og å førebyggje sjukdom. Kurset skal lære deg korleis meistre sjukdom og belastningar gjennom endring av levevaner, til dømes ved å balansere kvardagens gjeremål, ete sunnare og vere meir fysisk aktiv.

Kurset baserer seg på helsedirektoratet sine anbefalingar, og er ei kursrekke der kvar kurskveld bygger på kunnskap frå ein tidlegare kurskveld. I tillegg til kurskveldar vil du også få ein individuell samtale ved oppstart og slutt. Vi anbefaler at du følgjer heile kursrekka frå start til slutt. Kurset vil gå på ettermiddag og kveldstid etter arbeidstid. Ein vil etter avtale få moglegheit til å være med via Teams dersom ein er hindra i personleg oppmøte.

Kven kan melde seg på?

Vaksne som har behov for støtte til å endre levevanar for betre helse og meistre helseutfordringar. Du treng ikkje ha noko diagnose eller tilvisning i frå lege for å delta på kurset.

Planlagde kursdatoar for hausten 2022
  • Tysdag 06 september, kl 15.30 - 18.30 
  • Tysdag 20 september, kl 15.30 - 18.30
  • Tysdag 04 oktober, kl 15.30 - 18.30
  • Tysdag 18 oktober, kl 15.30 - 18.30 
  • Tysdag 01 november, kl 15.30 - 18.30 
  • Tysdag 15 november, kl 15.30 - 18.30 


Det er stor pågang på friskliv-kursa, og vi ser difor at du som melder deg på har intensjon om å delta på samtlige kurskvelder så langt det let seg gjere.

Kva kostar det?

Du må betale ein egenandel på kroner 500,- for kurset i livsstilsendring og meistring.

Slik melder du deg på

Trykk her for å melde deg på

Begrensa antall plasser.

Erfaringar frå tidlegare deltakarar

«Kurset har vore ei påminning/ eit spark bak i høve til å fokusere på det friske. Akseptere den nye kvardagen, og likevel være aktiv innanfor dei nye rammene».

«Eg har i løpet av kurset fått nyttige verktøy, spesielt vil eg trekkje frem det som går på verdiar, og på å endre åtferd. Eg er blitt meir bevisst på kor viktig det er å sette grenser».

«Eg har begynt å trene regelmessig, og føler at eg har nådd målet om å komme inn i gode treningsrutinar. Kurset har verkeleg våre eit spark bak, og eg er mykje meir aktiv no samanlikna med tidlegare».

Digitale kurs i røykeslutt og "tankevirus"

Hausten 2022 tilbyr vi også følgande kurs:


Digitalt kurs i røykeslutt

Digitalt interkommunalt kurs i regi av Askøy og Bergen kommune for personar som ynskjer å slutte med røyk og snus.

Trykk her for påmelding via henvisning til ergo-, fysioterapi- og servicetjenesten

Digitalt kurs i «Tankevirus»

Digitalt interkommunalt meistringskurs i regi av Askøy og Bergen kommune for personar som ynskjer å bli meir oppmerksam på eigne tankar. For meir informasjon om kurset: Tankevirus

Trykk her for påmelding via henvisning til ergo-, fysioterapi- og servicetjenesten 

Lurar du på noko?

Har du spørsmål til kursa eller lurer du på om det kan passe for deg?

Du når oss på telefon: 40 91 04 88, eller
e- post: frisklivogmeistring@alver.kommune.no