HeimNyheiterNye norskkurs i august

Nye norskkurs i august

Alver Vaksenopplæring startar nye norskkurs i midten av august.
Publisert: 04.05.2021
Sist endra: 04.05.2021

Vi har kurs på nivå A1 – A2 – B1 – B2.

Adresse: Kvernhusmyrane 8, 5914 Isdalstø (Knarvik)

For meir informasjon kontakt Sally K. Solberg på telefon eller e-post:

Telefon: 56375413 / 47461141
E-post: alver.vaksenopplaring@alver.kommune.no eller sally.solberg@alver.kommune.no

Norwegian for foreigners – start of new classes in August 2021.

Alver Vaksenopplæring will start new classes in Norwegian for foreigners in the middle of August 2021. We have classes at level A1 – A2 – B1 – B2.

The address of the school is: Kvernhusmyrane 8, 5914 Isdalstø (in Knarvik)

If you want more information, you may contact Sally K. Solberg by phone or by e-mail:

Phone: 56375413 / 47461141 
E-mail: alver.vaksenopplaring@alver.kommune.no, eller sally.solberg@alver.kommune.no

Grunnskule for vaksne

§ 4A-1.Rett til grunnskuleopplæring for vaksne
Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskuleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne.

Alver vaksenopplæring tilbyr grunnskule for vaksne, og vi startar nye klassar i august. Vi tilbyr eksamensretta grunnskule (ungdomsskulepensum) i faga norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Vi tilbyr og opplæring i grunnleggjande dugleik i faga matematikk, engelsk og ikt.

Adresse: Kvernhusmyrane 8, 5914 Isdalstø (Knarvik)

For meir informasjon kontakt Sally K. Solberg på telefon eller e-post:

Telefon: 56375413 / 47461141
E-post: alver.vaksenopplaring@alver.kommune.no, eller sally.solberg@alver.kommune.no