HeimNyheiterNytt elveløp - Paktarmyra

Nytt elveløp - Paktarmyra

Arbeidet har samanheng med  flomsikring av hus i Holtermandsvegen. 

Dette tiltaket har to hovudformål:

  • Fordrøyning av flaumvatn for å redusere belastninga for eigedomar på nedsida av Mjåtveitvegen. Det er gjort diverse tiltak med hjelp av store steinheller for å «drepa» energien og farten i vatnet.
  • Det er brukt stor murestein for å prøve å unngå at vatnet grev med seg massar som kan øydelegge jordbruksareal og tette røyra under vegen.

Kommunen håpar også at «elva» kan vere eit fint visuelt innslag i området.

 

Harry Finseth
Prosjektleiar


Sist oppdatert: 19.06.2019
Publisert: 19.06.2019