HjemNyheiterOmkøyring ved Knarvik Senter frå i dag av

Omkøyring ved Knarvik Senter frå i dag av

I tida frå no og fram mot november, vil det periodevis vere heilt eller delvis stengt for bruk av vegen forbi Knarvik Senter og opp bakken mot Nordhordlandshallen. Omkjøring blir via Stallane for alle som skal til sjukeheimen, Nordhordlandshallen og dei private bustadane.
Publisert: 01.06.2022
Sist endra: 01.06.2022

Omkjøringa vil vere skilta langs E39.

Spørsmål kan rettas til byggjeleiar Allan Nyheim
Telefon: 47 24 60 24

Kart over område for vegstenging