HeimNyheiterEtablering av reinseanlegg - Holme

Etablering av reinseanlegg - Holme

Meland kommune skal bygge reinseanlegg nedanfor fylkesvegen mot Holmeknappen.
Publisert: 07.05.2019
Sist endra: 10.05.2019

Boring for røyr til Herdlafjorden startar tysdag 7. mai. Det skal borast 2 hol som kvar er 275 meter lange. Når reinseanlegget er ferdig, skal det etablerast parkeringsplass oppå. Denne er tenkt for besøkjande til Holmeknappen.