HeimNyheiterTilskot til avlastning og følgje på feriereiser

Tilskot til avlastning og følgje på feriereiser

Kven kan søkje?

Styret fatta den 10. juni 2020, sak nr. 04/2020 følgjande vedtak:

Det vert løyvd ein årleg sum på 150.000 kroner til avlastning og følgje på feriereiser for personar heimehørande i Alver kommune med nedsett funksjonsevne (fysiske eller psykiske). Maksimun utbetaling per person vert sett til kr. 6.000,- per år.

Når må du søkje?

Søknadsfristen for 2020 er 15. august. Til neste år vert fristen 1. mars.

Du kan søkje både før og etter at ferien er avvikla, men må søkje innan søknadsfristen.

Tildeling skjer så lenge det er midlar. Det er inga klagerett på tildeling av tilskotsmidlar frå legat.

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til søknadsskjema.


Sist oppdatert: 07.01.2021
Publisert: 04.11.2020