HeimBarnehageSpesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Spesialpedagogisk hjelp 0-6 år

Slik søkjer du

  • Før du søkjer må PP-tenesta skrive ei sakkunnig vurdering med utgreiing og tilråding. 
  • Deretter må du som forelder eller føresett sende ein søknad om spesialpedagogisk hjelp til kommunen.
  • Kommunen gjer eit enkeltvedtak.
  • Det er kommunen som er ansvarleg for å gje den spesialpedagogiske hjelpa uavhengig av om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.

Søknadsskjema spesialpedagogisk hjelp i barnehage

Søknadsfrist

Det er ikkje søknadsfrist. Du kan søkje om spesialpedagogisk hjelp heile året.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?

  • Tidleg hjelp og støtte til utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter.
  • Vi kan gje hjelpa enkeltvis eller i gruppe.

Krav til søkjar

Barnet ditt må vere mellom 0-6 år.

Kontakt

Kva seier lova?

Trykk her for å lese meir om retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagelova § 19a. 


Sist oppdatert: 20.03.2019
Publisert: 25.04.2018