Søkje hjelpemiddel

Kommunalt lager/korttidsutlån

I Meland kommune er det ergoterapeut som har ansvar for kommunalt lager/korttidsutlån av hjelpemiddel.

Kva kan du låne?

 • Toalettforhøyer
 • Armlene til toalett
 • Toalettstol
 • Dusjkrakk
 • Badekarbrett
 • Hjartebrett
 • Transportrullestol
 • Gåbord
 • Rullator
 • Trillebord/serveringsbord
 • Terskeleliminator

Varig behov for hjelpemiddel

Har du eit varig behov for hjelpemiddel (over 2 år) er det NAV du må søkje til. For hjelp med søknaden kan du ta kontakt med ergoterapeut i kommunen. Her kan du lese meir om korleis du søkjer om hjelpemiddel hjå NAV.


Sist oppdatert: 20.03.2019
Publisert: 22.10.2018