Koronavaksine

Endra vaksinetilbod frå 4. mai

 • Over 16 år: Bestill time på eitt av apoteka som vaksinerer for kommunen. Les meir om dette under.
 • Under 16 år: Ring koronasenteret på 56 37 59 00 om du vil bestille time til barnet ditt.
 • Barn 12-16 år: 28. juni planlegg kommunen vaksinedagar for denne gruppa. Ring koronasenteret på 56 37 59 00 om du ønskjer time til barnet ditt ein av desse dagane. Vaksineringa er på kontoret til migrahelseteamet i Knarvik, Kvassnesvegen 39, 5914 Isdalstø.
  Trykk her for å sjå kart.

MERK: Det vert ikkje tilbod om koronavaksinering i Alver i juli.

Koronavaksine på apoteka i Alver

Alver kommune har avtale med enkelte av apoteka i Alver om koronavaksinering av innbyggjarar over 16 år.

Kort om tilbodet

 • Tilbodet er for deg over 16 år, uavhengig av kva dose du skal ta.
 • Du må forhalde deg til vaksinetypen apoteka har til ein kvar tid.
 • Det kostar ingenting å ta vaksinen på apoteket.
 • Hugs legitimasjon.
 • Merk: Alle under 30 år er anbefalt å ta Pfizer-vaksinen (Comirnaty)

Slik bestiller du time

Apoteka har ulike opningstider og ulik kapasitet.  

Vaksine til 5-11-åringar

Denne informasjonen gjeld barn som er født i årskulla 2010-2016 og barn født i 2017 som har fylt 5 år.

Vaksinasjon av barn er den enkelte sitt val. Folkehelseinstituttet gir ikkje ei tydeleg tilråding om vaksinasjon av barn, fordi risikoen for alvorleg sjukdom allereie er svært låg i denne aldersgruppa. Det er opp til kvar familie å vurdere nytten utifrå sin eigen situasjon.

5-11-åringar med alvorleg underliggande sjukdom

 • Bør ta to dosar med Pfizer (Comirnaty)
 • Det må gå 8-12 veker mellom dosane, men lege kan anbefale kortare intervall.

Barn med alvorleg svekka immunforsvar blir anbefalt å ta tre doser. Intervallet mellom dose 2 og 3 skal vere minimum 4 veker.

Trykk her for å lese FHI sin liste med alvorleg underliggande sjukdomar.

Øvrige 5-11-åringar

 • Kan få ein eller to dosar med Pfizer (Comirnaty) dersom foreldre ønskjer det.
 • Det må gå 8-12 veker mellom dosane.
 • Vaksinen er mest aktuell for:
  • Barn med kroniske sjukdommar (dei same som blir anbefalt å ta influensavaksinen)
  • Familiar der barn har nær kontakt med personar som har særleg behov for beskyttelse
  • Barn som har auka risiko fordi dei skal flytte til eller opphalde seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegare tilgang til helsetenster enn i Norge, eller barn som av andre grunnar er i ein utsett situasjon.
 • Behovet for vaksinedosar er redusert for dei som har hatt koronavirus.

Viktig tilleggsinformasjon

 • Barn i denne aldersgruppa får eigne barnedosar.
 • Begge føresette må samtykke skriftleg til vaksine. Trykk her for å laste ned samtykkeskjema.
 • Alle under 16 år må ha følgje av ein føresett på vaksinasjonsdagen. Den føresette må ha med ID-kort.

Slik bestiller du time

 • Vi har ikkje timebestilling på nett.
 • Ring koronasenteret på 56 37 59 00 om du vil bestille time til barnet ditt.

Her kan du lese meir

Vaksine til 12-15-åringar

Denne informasjonen gjeld ungdom som er født i årskulla 2006­–2009.

12-15-åringar med alvorleg underliggande sjukdom

 • Bør ta to dosar med Pfizer (Comirnaty)
 • Det må gå 8-12 veker mellom dosane, men lege kan anbefale kortare intervall.
 • Dei som har hatt koronavirus blir berre anbefalt å ta ein vaksinedose.

Barn med alvorleg svekka immunforsvar blir anbefalt å ta tre doser. Intervallet mellom dose 2 og 3 skal vere minimum 4 veker.

Trykk her for å lese FHI sin liste med alvorleg underliggande sjukdomar.

Øvrige 12-15-åringar

 • Kan få ein eller to dosar med Pfizer (Comirnaty) dersom foreldre/barnet sjølv ønskjer det.
 • Det må gå 8-12 veker mellom dosane.
 • Behovet for vaksinedosar er redusert for dei som har hatt koronavirus.

Viktig tilleggsinformasjon

Slik bestiller du time

 • Vi har ikkje timebestilling på nett.
 • Ring koronasenteret på 56 37 59 00 om du vil bestille time til barnet ditt.

Her kan du lese meir

Vaksine til 16- og 17-åringar

Denne informasjonen gjeld ungdom som er født i årskulla 2004–2005.

Om tilbodet

 • Bør ta to dosar med Pfizer (Comirnaty)
 • Det må gå 8-12 veker mellom dosane, men lege kan anbefale kortare intervall.
 • Dei som har hatt koronavirus blir berre anbefalt å ta ein vaksinedose.
 • Personar som er født i 2004 og har fylt 18 år kan ta oppfriskingsdose 20 veker etter dose 2 om dei ønskjer det.

Viktig tilleggsinformasjon

Slik bestiller du time

Alver kommune har avtale med enkelte av apoteka i Alver om koronavaksinering av innbyggjarar over 16 år.

Apoteka har ulike opningstider og ulik kapasitet. Trykk på lenkene under for å bestille time.

Dose 4 til deg som er 80 år eller eldre

Folkehelseinstituttet har opna opp for at dei som er 80 år eller eldre kan få ein ny oppfriskingsdose.

 • For dei fleste blir den nye oppfriskingsdosen den fjerde vaksinedosen.
 • Er du over 80 år og har svekka immunforsvar, vil den andre oppfriskingsdosen bli din femte dose.

Du kan få oppfriskingsdosen fire månader etter du fekk forrige vaksinedose, eller fire månader etter at du hadde koronavirus.

Slik bestiller du time

Alver kommune har avtale med enkelte av apoteka i Alver om koronavaksinering av innbyggjarar over 16 år.

Apoteka har ulike opningstider og ulik kapasitet. Trykk på lenkene under for å bestille time.

Oppfriskingsdoser til deg med alvorleg svekka immunforsvar

FHI anbefalar personar med alvorleg svekka immunforsvar som allereie har fått 3 dosar i primærvaksinasjonen sin, å ta ein oppfriskingsdose tre månader etter den tredje dosen.

Trykk her for å sjå Folkehelseinstituttet sine råd til gruppa med alvorleg svekka immunforsvar.

Dersom din behandlande lege anbefalar ein ekstra vaksinedose utover den fjerde dosen, kan du ta kontakt med koronasenteret på 56 37 59 00.

Slik bestiller du time

Bestill time på apotek. Apoteka har ulike opningstider og ulik kapasitet. Trykk på lenkene under for å bestille time.

Vaksine til gravide

Gravide har auka risiko for alvorleg koronasjukdom, spesielt i 2. og 3. trimester.

Folkehelsinstitutet anbefalar grunnvaksinasjon til alle gravide som enno ikkje er grunnvaksinert, uavhengig av trimester. Det er ikkje kunnskap som tilseier at vaksinasjon med koronavaksine i første trimester gir risiko for verken mor eller barn.

Gravide blir også anbefalt å ta oppfriskingsdosen. Dette er særleg viktig for kvinner som er gravide i 2. og 3. trimester der det har gått meir enn 20 veker sidan 2. dose, og første trimester dersom den gravide har tilleggsjukdom.

Trykk her for å lese meir om koronavaksine til gravide.

Information on corona vaccine in foreign languages
Alver koronasenter (adresse og telefonnummer)
 • Adresse: Kvassnesvegen 39 (oppmøte etter avtale)
 • Telefon: 56 37 59 00
 • Vi svarar på telefon klokka 08.30–11.30 og 12.15–15.00 på kvardagar 

Sist oppdatert: 22.06.2022
Publisert: 16.12.2020