Prisar

Prisar

Satsar for elevpass Alver kulturskule skuleåret 2022/23

Prisar frå 1.8.2022 Per skuleår

Ordinær eigendel for elevplass

3.540

Eigendel med søskenrabatt/fleirfagsrabatt

2.655

Eigendel med søskenrabatt for born nr. 3 + fleire

1.770

Eigendel utvida elevplass/fordjupningsprogram

Ekstra tilrettelagt samspel, tilbod for elevar med utvida elevplass

5.280

1.770

Undervisningsmateriell dans og teater

Undervisningsmateriell visuelle kunstfag

102

308

Leige av instrument i redusert storleik

Leige av instrument/forsterkar 1. året

Leige av instrument i full storleik/forsterkar 2. året

Leige av instrument i full storleik/forsterkar 3. året

625

625

1.250

1.875

 

For rabattane gjeld:

Ein betalar fullt for det dyraste tilbodet. Ein elevplass kan ikkje har fleire enn ein rabatt.

OBS: Søskenmoderasjonen slår først automatisk inn når ein og same føresett er betalar for alle i familien. 

Det er ingen rabatt på materiell eller instrumentleige.

Faktura for eigenbetaling vert sendt ut i oktober for haustsemester og i mars for vårsemester.

Redusert eigendel

Redusert eigendel inntektbasert:

Ein kan søkje om 50% rabatt av eigendel dersom husstanden har samla inntekt på under kr 583 650,- per år, denne ordninga er avgrensa til 30 elevplassar per år. Frå 1.aug 2022 vert inntektsgrensa sett til 598 825,- 

Søknadsfrist 20.april

Trykk her for søknadsskjema for redusert eigendel

Redusert eigendel ved langtidsjukdom:

Ein kan søkje om redusert eigendel ved langtidssjukdom. Søkjar må legge ved legeerklæring.

Trykk her for søknadsskjema for redusert eigendel ved sjukdom

 


Sist oppdatert: 11.05.2022
Publisert: 10.03.2022