HeimKultur og aktivitetSøk om tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg

Søk om tid i kommunale idrettsanlegg og kulturbygg

Søkja om fast tid i idrettsanlegg i Alver kommune

Fast treningstid i kommunen sine idrettsanlegg for sesongen 2020-2021 er fordelt.

Idrettsanlegga opna 20. august etter å ha vore stengt sidan mars grunna corona-Alle basseng er stengte til 1. september. Alle garderobar i idrettsanlegga er stengt inntil vidare.

Les om corona-restriksjonar i samband med leige av kommunale idrettsanlegg og kulturbygg.

Enkelttimar i terapibassenget

For å bestilla enkelttimar i terapibassenget når det er offentleg bading kontaktar du Radøyhallen på telefon 56 34 91 40 i opningstida til bassenget.

Leige av andre kommunale bygg og anlegg 

Kontakt Innbyggjarservice på e-post booking@alver.kommune.no eller telefon 56 37 50 00.

Prisar

Betalingssatsar for kommunale idrettsanlegg, møterom og kulturbygg.

Utleigereglement

Utleigereglementet inneheld ei oversikt over korleis du kan nytte kommunale lokale og anlegg og kva du må ta omsyn til.


Sist oppdatert: 25.09.2020
Publisert: 25.09.2020