HeimSkatt, næring og landbrukNæringSøkje næringsfond og andre støtteordningar

Søkje næringsfond og andre støtteordningar

Næringsfondet i Alver

Alver kommune vil bidra til nyskaping og næringsvekst gjennom stimulering av eksisterande verksemder og arbeidsplassutvikling.

Du kan lese meir om målsettinga for næringsfondet i fondsvedtektene.

Trykk her for å sjå vedtektene.

Kven kan søkje?

Næringsfondet kan nyttast både til tiltak for verksemder og til tilretteleggande næringstiltak i regi av kommunen eller andre typar organisasjonar, til dømes:

  • Føretak med forretningsadresse i Alver kommune
  • Samarbeidstiltak med lokale føretak
  • FOU-aktørar i samarbeid med lokale føretak
  • Kommunale næringsutviklingsprosjekt
  • Næringsutvikling i landbruket som ikkje får stønad frå landbrukets vanlege stønadsorgan

Verksemder som treng å ta eit nytt steg etter oppstartsfasen, eller etablerte verksemder som treng hjelp til å realisere eit nytt marknadspotensiale eller internasjonalt vekstpotensial vil vere prioritert.

Slik søkjer du

Aktuelle søkjarar er verksemder med forankring i Alver kommune.
Søknad meldast digitalt.

Trykk her for å komme til søknadsskjema.

Søknadsfrist er 1. mai og 1. oktober.

Kontakt oss

Ta kontakt med hovudprosjektleiar næring og arbeid, Tove Hagenes, om du har spørsmål knytt til næringsfond for Alver.  
E-post: tove.hagenes@alver.kommune.no

Utbetaling av tilskott?

Har du fått innvilga støtte og har spørsmål om utbetalinga?

Ta kontakt med sakshandsamar Tor Kyrre Hegle
E-post: tor.hegle@alver.kommune.no

Meir informasjon

Trykk her for næringsanalyse for 2019

Etablerarfond for Bergensregionen

Tilskotet skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase, og gi gründaren kompetanse om marknad og økonomi.

Bergensregionen omfattar Alver, Modalen, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal, Voss og Øygarden.

Slik søkjer du

Søknaden må registrerast elektronisk på regionalforvaltning.no. Under støtteordning så vel ein «Etablerarfond for Bergensregionen 2020».

Trykk her for å lese meir om korleis ein søkjer.

Alle søknadar blir handsama fortløpande. Det er ingen søknadsfrist.

Kven kan søkje?

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».

Kontaktpersonar og meir informasjon

Trykk her for kontaktinformasjon

Trykk her for meir informasjon om etablerarfond for Bergensregionen

Andre støtteordningar

Det finst fleire støtteordningar for deg som startar eller utviklar ei bedrift. Her er ei samling av fleire.


Sist oppdatert: 04.12.2020
Publisert: 01.08.2018