HeimSkatt, næring og landbrukNordhordland kemnerkontor

Nordhordland kemnerkontor

Opningstid og kontaktinformasjon

Opningstid

Frå klokka 08.00 til 15.30.

Kontaktinformasjon

E-post: post@nhkemner.no
Telefon: 56 37 50 28

Besøksadresse

Burkhovdane 5
5914 Isdalstø

Postadresse

Nordhordland kemnerkontor
v/Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Våre tenester

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osteøry. 

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna er:

 • Innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
 • Innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
 • Føring av skatterekneskap for kommunane
 • Informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
 • Arbeidsgjevarkontroll
Betalingsinformasjon

Kontonummer for å betale skatt og arbeidsgiveravgift:

 • Modalen: 63450612520
 • Osterøy: 63450612539
 • Meland: 63450612563
 • Radøy: 63450612601
 • Lindås: 63450612636

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar til gode - endre eller registrere konto

Har du ikkje registrert eller ønskjer å bytte kontonummer til utbetaling av skattepengar? Bruk dette skjemaet:

Skjema for registrering av bankkonto

Fyll ut og signer skjemaet. Pass på at du legg ved følgjande dokumentasjon før du sender det til oss:

 • Dokumentasjon på det er din konto eller at du har disposisjonsrett
 • Kopi av legitimasjon med bilete og signatur

Det er ikkje trygt å sende sensitive opplysningar på e-post. Difor ber vi deg om å skjema med nødvendig dokumentasjon til:

Nordhordland kemnerkontor
v/Lindås kommune
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø


Sist oppdatert: 02.07.2019
Publisert: 19.11.2018