HeimKultur og aktivitetarMeland kyrkjelyd

Meland kyrkjelyd

Kyrkjelydsarbeid og kyrkjelege tenester

For informasjon om kyrkjelydsarbeid og kyrkjelege tenester som gudsteneste og dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferdsseremoni – sjå heimesida til Meland kyrkjelyd. 

Gravplassen

Gravplassen ved Meland kyrkje er for alle innbyggjarar i kommunen, uansett kyrkjesamfunn eller livssyn. Kyrkja har forvaltaransvaret for kyrkjegardsdrifta dei fleste stadar i landet, også i Meland.

Praktisk informasjon om gravferd og kyrkjegarden finn du her eller i denne brosjyren.

Ta kontakt med kyrkjekontoret eller kyrkjeverje dersom du har spørsmål.

Kontakt

Meland kyrkjekontor
Postboks 117
5906 Frekhaug

Besøksadresse: Havnevegen 29, 5918 Frekhaug.
Telefon: 56 17 14 80

Akuttnummer på kveld-/natt og helg:
Telefon: 95 48 38 74

Adressa til Meland kyrkje:
Bjørnestadvegen 262, 5919 Frekhaug


Sist oppdatert: 16.11.2018
Publisert: 09.10.2018