Planinnsyn

Planregister

Gå til planinnsyn for Meland kommune


Her kan du lese om korleis du finn fram i registeret

Ta gjerne kontakt med planavdelinga dersom det er vanskeleg å finne fram i registeret. 

 

Aktuelle dokument som inngår i digitalt planregister:

  • Plankart
  • Føresegner
  • Planomtale (inkludert konsekvensutgreiing og ROS-analyse)
  • Illustrasjonar/vedlegg (rettleiande eller juridisk bindande gjennom føresegner)
  • Saksframlegg til politisk behandling
  • Vedtak ved sluttbehandling (inkludert avgjersle ved eventuell motsegn/klage)

Sist oppdatert: 06.11.2018
Publisert: 28.05.2018