HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarDetaljregulering for Sauvågen næring og småbåthamn – Offentleg ettersyn & høyring

Detaljregulering for Sauvågen næring og småbåthamn – Offentleg ettersyn & høyring

Planområdet er på omlag 19 daa, og er lokalisert ca. 8 km nordaust for Knarvik. Hovudformålet med planen er utviding av næringsareal ved utfylling i sjø og etablering av småbåthamn for 20 båtar. I tillegg skal det etablerast 2 naust.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

  1. Plankart_28.10.2022
  2. Føresegner_31.10.2022
  3. Planomtale_31.10.2022
  4. ROS-analyse_28.10.2022
  5. Illustrasjonsplan_28.10.2022
  6. Vurdering naturmangfald_20.10.2022
  7. Merknadsskjema_29.9.2022
  8. Uttaler oppstart
  9. Saksframlegg 1 ghs m vedtak_7.12.2022

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 12.12.2022 – 23.1.2023.

Slik kan du kome med innspel:

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@alver.kommune.no, eller sende brev til Alver kommune, Postboks 4, 5906 Frekhaug. Merknaden stilast til Plan v/ Arealforvaltning.

Merknadsfrist er sett til 23.1.2023


Sist oppdatert: 19.12.2022
Publisert: 12.12.2022