HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering av vedtak for kommunedelplan for Meland, for areal på tema havbruk

Kunngjering av vedtak for kommunedelplan for Meland, for areal på tema havbruk

Kommunedelplan for Meland planid. 125620190001 vart vedteke 16.10.2019. Tema havbruk vart teke ut av planframlegget etter motsegn frå Statsforvaltar. Tema var til mekling hos Statsforvaltaren i 2020. Meklinga førte ikkje fram.

Planen vart oversendt Kommunal -og moderniseringsdepartementet for avgjersle.

Med heimel i plan- og bygningslova § 11-16, godkjenner Kommunal-  og  Moderniseringsdepartementet kommunedelplan for Meland på tema havbruk.

 

Vedtaket kan ikkje klagast på etter & 11-15 Plan og bygningslova.

 

Filvedlegg:

VEDTAK DEPARTEMENTET

FØRESEGNER

AREALPLANKART

 


Sist oppdatert: 30.01.2022
Publisert: 30.01.2022