Kunngjering Blom Fiskeoppdrett AS

Bakgrunn:

Blom Fiskeoppdrett AS, søkjer om å slå saman lokalitet Kjeppevikholmen og Laksevika i Alver kommune. Søkjar ynskjer å auke dagens produksjonskapasitet på Kjeppevikholmen med 1560 tonn til totalt 3900 tonn MTB i eit større ringanlegg. Ved godkjenning av søknad vil lokalitet Lakesvika trekkjast tilbake og den totale produksjonskapasiteten i Herdlefjorden vil dermed være uendra.

Saksdokument:

 1. Søknadsbrev Kjeppevikholmen
 2. Søknadsskjema Kjeppevikholmen
 3. Kvittering betalt gebyr
 4. Straummåling Kjeppevikhomen
 5. Vedtak- kommune og moderniseringsdepartementet
 6. Sjøkart
 7. Kart med kordinatfestede hjørnepunkter og bunnfester
 8. Oversikt over IK-system
 9. Beredskapsplan sykdom og massedød
 10. Beredskapsplan rømming
 11. Beredskapsplan alger og maneter
 12. Helseuttale Blom Fiskeoppdrett
 13. B-undersøkelse Kjeppevikholmen
 14. C-undersøkelse Kjeppevikholmen
 15. Undervannstopografi Kjeppevikholmen
 16. VLFK brev Alver kommune
 17. VLFK brev sektormynde

Har du innspel?

Søknaden med dokumentasjon er utlagt til offentleg gjennomsyn i 4 veker hos innbyggjarservice på Knarvik senter og på kommunehuset på Frekhaug

Eventuelle merknader kan sendast til:

 • Alver kommune
  Postboks 4
  5906 Frekhaug,

eller til post@alver.kommune.no innan 21. november 2021.


Sist oppdatert: 15.10.2021
Publisert: 15.10.2021