HeimInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering, nye retningsliner for kommunale tilskotsordningar kultur og idrett

Kunngjering, nye retningsliner for kommunale tilskotsordningar kultur og idrett

Ordninga «kjapt svar» fell bort. Søknadsfrist for «Driftstilskot» blir endra til 15. november. Søknadsfrist «Prosjekttilskot» blir endra til 15. april og 15. november

Kommunale tilskotsordningar kultur og idrett
Driftstilskot – frist 15. november

 • Idrett
 • Idrettsanlegg i privat eige
 • Skulekorps og barnekor
 • Kor, vaksenkorps og andre musikklag
 • Andre

Prosjekttilskot

 • Kulturprosjekt - Frist 15. april og 15. november
 • Idrettsprosjekt - Frist 15. april og 15. november
 • Friluftslivstiltak – løpande søknadsfrist
 • Istandsetting av verneverdige kulturminne - Frist 15. november
 • Mindre investeringar ved lokale kulturbygg - Frist 15. november

Arbeids- og etableringsstipend kultur og idrett

 • Kultur – frist 15. november
 • Idrett – frist 15. november

For meir informasjon om ordninga og elektronisk søknadsskjema, trykk her


Sist oppdatert: 22.10.2021
Publisert: 22.10.2021