HeimSkule og utdanningSkulane våre

Skulane våre

Grasdal skule

Telefon: 56 17 57 00
Besøksadresse: Ådlandsvegen 323, 5919 Frekhaug

Kontaktinformasjon

Heimesida til Grasdal skule

Meland ungdomsskule

Telefon: 56 17 14 00

Besøksadresse: Havnevegen 51, 5918 Frekhaug 

Kontaktinformasjon:

Heimesida til Meland ungdomsskule

Rossland barne- og ungdomsskule

Telefon: 56 17 44 10

Besøksadresse: Skintveitvegen 11, 5917 Rossland

Kontaktinformasjon

Heimesida til Rossland barne- og ungdomsskule

Sagstad skule

Telefon: 56 17 13 00

Besøksadresse: Sagstadvegen 76, 5918 Frekhaug

Kontaktinformasjon

Heimesida til Sagstad skule

Vestbygd skule

Telefon: 56 17 42 80

Besøksadresse: Holmemarka 5, 5918 Frekhaug

Kontaktinformasjon

Heimesida til Vestbygd skule

 

Ta kontakt med resepsjonen på telefon 56 17 10 00 om du lurar på kva skulekrins barnet ditt soknar til.

Informasjon om skulestart

Skulane sender kvar vår brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Om du til dømes har flytta eller av andre årsakar ikkje har fått tilsendt brev, ta kontakt med skulen. 

Realfagskommune 

Meland kommune er ein realfagskommune, les meir om Strategi for realfag barnehagar og skular i Meland.

Språk og leseplan for skule og barnehage

Her kan du lese meir om språk og leseplan for skule og barnehage


Sist oppdatert: 22.01.2019
Publisert: 20.04.2018