HeimSkule og utdanningVaksenopplæring

Vaksenopplæring

Målgruppe

 • Vaksne med samansette lærevanskar, dysleksi, psykiske lidingar eller fysiske funksjonshemmingar.
 • Vaksne som ynskjer fornya grunnskuleopplæring.

Korleis vert tilbodet gjeve?

 • Etter sakkunnig vurdering frå PPT som seier noko om behovet.
 • Trening/undervisning i gruppe eller individuelt utfrå den enkelte sitt behov.

Vi tilbyr hjelp til vaksne som treng hjelp etter § 4 A-1 og 2 i Opplæringslova

Kontakt/tilsette

 • John-Olav Aasgard
  Adjunkt
 • Ragnhild Bratshaug
  Spesialpedagog
  Telefon: 56 17 10 83
 • Kari Hatlebrekke
  Spesialpedagog
  Telefon: 56 17 10 68
 • Stig Lingjerde
  Spesialpedagog
  Telefon: 56 17 10 67
 • Hanne Britt Vikebø
  Logoped

Sist oppdatert: 20.03.2019
Publisert: 25.04.2018