Melde feil

Her kan du senda inn melding om feil og manglar om tilhøve som gjeld veg, vatn, avløp, renovasjon, kommunale bygg med meir. Du kan også sjå meldingar som alt er innrapportert for å unngå å registrera same feil fleire gonger. Eventuelle skildringar og informasjon om deg som meldar vil ikkje vere synleg på nettet for andre enn dei som skal behandla saka.

Melde feil i kart

Dersom du har problem med å nytte meldingstenesta på mobil eller nettbrett, klikk her for å opne meldingsløysinga.

Akutte hendingar

Akutte hendingar som ikkje kan vente til ordinær arbeidstid skal ikkje meldast her.

Kontakt

  • Kvardagar klokka 08.00 - 15.30:
    Ta kontakt med resepsjonen på telefon: 56 17 10 00
  • Kvardagar etter klokka 15.00 og i helger:
    Ta kontakt med teknisk vakt på telefon: 90 09 26 43

Sist oppdatert: 06.11.2018
Publisert: 13.06.2018