HeimKoronaKultur og idrett

Kultur og idrett

Alver kommune følgjer tiltaka og anbefalinga regjeringa har innført, gjeldande frå 20. januar. 

Trykk her for å sjå dei nasjonale tiltaka på regjeringen.no

Arrangement 

Arrangement bør utsetjast eller avlysast.

Dersom eit arrangement likevel må avhaldast:

Maks ti personar på private samankomstar utanfor eigen heim, som for eksempel ein bursdag i leigde lokale. Dersom den private samankomsten
er utandørs, er grensa 20 personar.

Maks ti personar på innandørs arrangement, likevel 200 personar kor alle i publikum sit i fastmonterte seter.

I begravelsar kan det vere opp mot 50 personar, sjølv om seta ikkje er fastmonterte.

Maks 200 personar på arrangementa utandørs, likevel 600 personar kor alle i publikum sit i fastmonterte seter.

Arrangement utsetjast dersom dei samlar personar frå fleire kommunar.

Uteliv

Frå 22. januar er det skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikkje sleppast inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan berre skje i samanheng med matservering. Klikk her for å lese meir om endringane i skjenkereglane.

Det skal registrerast kontaktopplysningar til dei gjestene som samtykkar til det.

Serveringsstader kan halde ope.

Trykk her for informasjonsmateriell til fri bruk for serverings- og skjenkestader

Utleige av kommunale bygg

Trykk her for å lese meir om utleige av idrettsanlegg, kommunale bygg og eigedomar

Idrett og fritidsaktivitetar

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt, og unntast frå anbefalinga om 1 meter avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kampar, cupar, stevner mv. for barn og unge må framleis utsetjast.

Vaksne anbefalast å ikkje drive organisert aktivitet innandørs. Utandørs kan vaksne trene dersom det er mogleg å halde god avstand.

Toppidretten anbefalast å utsetje alt seriespel i to veker.

Hald deg oppdatert

Alver kommune følgjer råd frå nasjonal helsestyresmakter. Vi endrar våre rutinar og tiltak når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med på nettsida til kommunen, www.fhi.no og www.helsenorge.no for siste nytt.

 
Sist oppdatert: 22.01.2021
Publisert: 06.11.2020