HeimKoronaNetthandel og råd til næringslivet

Netthandel og råd til næringslivet

Vi har forståing for at ikkje alle kan eller ønskjer å besøke butikkar nett no. Samstundes ønskjer vi å hjelpe det lokale næringslivet til å halde hjula i gang. Difor har vi etablert portalen strilahandel.no, slik at kundar kan handle lokalt og trygt.

Her kan lokale butikkar, handverkarar og liknande registrere seg gratis og leggje inn informasjon om varer og tenester, nettbutikk, hentepunkt for varer og heimkøyring.

Trykk her om du er næringsdrivande og vil registrere deg.

Råd og tiltak til næringslivet

Her vil vi samle oppdatert informasjon, råd og tiltak frå regjeringa retta mot næringslivet.

Nasjonale tiltak retta mot næringslivet for å handsame koronasituasjonen

Permittering - informasjonsvideo for arbeidsgjevarar (NAV)

Tiltakspakke frå Vestland fylkeskommune

Støtteordningar for næringslivet

Øvrige støtteordningar for næringslivet

 


Sist oppdatert: 01.04.2020
Publisert: 01.04.2020