HeimKoronaReise, camping- og hytteliv

Reise, camping- og hytteliv

Reiser

Utenriksdepartementet frarår alle utanlandsreiser som ikkje er strengt nødvendige. Reiserådet gjeld til og med 1. mars 2021.

Reiser til studiestad kan reknast som ei nødvendig reise.

Hytteopphald i Noreg med folk du bur saman med vert ikkje frårådd, men følg dei lokale råda og reglane som gjeld.

Ankomst til Noreg

  • Du må fylle ut registreringsskjema for innreise før du reiser.
  • Du må ha med attest på negativ koronatest, som er tatt innan 24 timar før ankomst.
  • Du må teste deg når du kjem til Noreg.
  • Du må gå i karantene i 10 døgn.
  • Dersom du ikkje har fast bustad i Noreg (leigd eller eigd), må du bu på eit karantenehotell. Arbeidsgivaren din må lage ei stadfesting på eigna oppholdsstad, som du skal vise fram ved ankomst.

Her kan du laste ned registreringsskjema og lese meir om kva reglar som gjeld for innreise til Norge.

(Nokre grupper har unntak frå desse reglane, slik som samfunnskritisk personell og barn under 12 år.)

Trykk her for informasjon om karantenehotell på regjeringen.no

Retningslinjer til deg som driv ei reiselivsbedrift

Driv du ein campingplass, serveringsstad, overnattingsstad eller opplevingsbedrift? 

Trykk her for råd og tips for handtering av smittevern frå NHO Reiseliv.


Sist oppdatert: 25.01.2021
Publisert: 06.11.2020