HeimOm kommunenKriseleiing

Kriseleiing

Leiargruppa vil samlast når det er behov for å samordna leiing og samvirke på tvers av sektorar eller når kommune skal yte bistand til andre aktørar i samfunnet. 

Hendingar som Alver kommune har ansvar for, handterast etter dei 4 beredskapsprinsippa – Ansvar – nærleik – likhet og samvirke.

Dei som utfører tenesteyting til dagen er dei som har ansvaret ute i drifta. Hendinga skal handterast nærast mogleg og organisasjon som handterer den skal vera mest mogleg lik den daglege organiseringa.

Trykk her for kontaktinformasjon, kommunedirektøren si leiargruppe

Trykk her for kontaktinformasjon for pressa


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 11.04.2022