HeimUkraina og AlverFlyktning frå Ukraina?

Flyktning frå Ukraina?

Flyktningar som treng støtte frå det offentlege, må registrere seg.

Slik kan du registrere deg

  • Ta kontakt med lokalt politi
  • Ring flyktningetenesta i Alver på 45 83 29 26. Vi svarar på telefonen i vekedagane mandag til fredag frå klokka 10.00 til 14.00. Telefonen har vanleg opningstid onsdag, torsdag og fredag i påskeveka også.

Bur du heime hos nokon?

Trykk her for å lese IMDI sin informasjon til flyktningar som bur privat.

Har du leigd privat bustad?

Trykk her for å lese IMDI sin informasjon til flyktningar som finn bustad på eiga hand.

Treng du hjelp til å finne ein stad å bu?

Du vil få tilbod om bustad når du har registrert deg og får opphaldsløyve.

Helsehjelp

Alver migrahelseteam tilbyr helsetenester til flyktningar. 

Migrahelseteamet er eit fleirfagleg flyktningehelseteam der også spesialisthelsetenesta kan inngå. 

Kontaktperson:

 


Sist oppdatert: 11.05.2022
Publisert: 14.03.2022