HjemNyheiterHar du spørsmål til politikarane våre?

Har du spørsmål til politikarane våre?

Kva kan du stille spørsmål om?

  • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og vere av allmenn interesse.
  • Spørsmåla må ikkje vere knytt til saker under handsaming same møtedag. 
  • Det kan ikkje takast opp spørsmål som er unnateke offentlegheita eller er under ordinær klagebehandling.

Trykk her for å sjå sakslista til kommunestyremøtet 05.10.2023

Korleis sender du inn spørsmål?

  • Spørsmål sender du til post@alver.kommune.no
  • Merk e-posten med «Spørjetime»
  • Frist for innsending er seinast 48 timar før møtet, det vil seie innan 3. oktober klokka 12.

Kommunestyret er på Helsehuset i Knarvik og startar klokka 12.00.

Ta kontakt med Tove Mette Fyllingen, på 47 46 41 45, dersom du har spørsmål om gjennomføringa.

Trykk her for å sjå møtet direkte eller i opptak på kommuneTV.


Sist oppdatert: 29.09.2023
Publisert: 29.09.2023