HeimLedige stillingar

Ledige stillingar

Sjå oversikt over ledige stillingar


Registrering/innlogging

  • Eksterne søkjarar må opprette brukarnamn og passord før dei kan logge seg på første gong

  • Tilsette i kommunen eller tidlegare tilsette må bruke "gløymd passord"- funksjon for å motta brukarnamn og passord

  • Har du søkt stilling hos oss før?
    Vi har bytta plattform i Visma etter nyttår 2018 og alle tidlegare søknader/CV er ikkje overflytta. Du må difor registrere deg som ny søkjar.

Viktig informasjon

Alle søkjarar må nytte vår elektroniske løysing for å søkje på stillingar.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som til eikvar tid går fram av gjeldande reglement og tariffavtalar.

Kopi av rettkjende vitnemål og attestar må du ha med ved eventuell innkalling til intervju.

Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har oppmoda om at søknaden ikkje skal bli gjort offentleg, jf. Offentleglova § 25.

Registrering av kompetanse for tilsette i kommunen

Alle tilsette i kommunen skal sjølv registrere sin kompetanse i "Kompetansekartlegging."

Tilsette eller tidlegare tilsette må bruke "gløymd passord"- funksjon for å motta brukarnamn og passord for innlogging.

Opplysningane du legg inn i kompetansekartlegginga blir automatisk fylt ut når du søkjer på stilling og du unngår å måtte skrive dette inn på nytt, dersom du søkjer fleire stillingar.

Sjå vår rekrutteringsvideo

 


Sist oppdatert: 14.02.2019
Publisert: 16.10.2018