HjemNyheiterInformasjon til kundar med månadsfaktura

Informasjon til kundar med månadsfaktura

På grunn av systemarbeid er faktura for september og oktober ytterlegare forsinka.
Publisert: 27.10.2023
Sist endra: 27.10.2023
  • Faktura for september er no sendt ut. Denne vil ha forfallsdato 31.10.2023

  • Faktura for oktober vert og sendt ut no, den har forfall 30.11.2023.


Vi er leie for ulempa dette medfører.