HjemNyheiterKommune-Kari forsvinn som app

Kommune-Kari forsvinn som app

Appen for Kommune-Kari vert avvikla frå 31. mai, men du vil framleis finne Kari på heimesida til kommunen.
Publisert: 13.04.2023
Sist endra: 13.04.2023

Appen for Kommune-Kari vert avvikla frå 31. mai. Årsaka er at utviklar ønsker å fokusere på utvikling av funksjonalitet av andre områder og tenester for Kommune-Kari.

Dette gjeld med andre ord kun appen, og ikkje andre deler av Kommune-Kari sine tenester.

Alle som har appen på telefonen vil få eit varsel om at den ikke lenger er tilgjengeleg.