HjemNyheiterSlik kan du støtte årets TV-aksjon

Slik kan du støtte årets TV-aksjon

Pengane som blir samla inn går til Redd Barna og til å hjelpe barn ramma av krig og konflikt.
Publisert: 09.10.2023
Sist endra: 20.10.2023

I år blir TV-aksjonen heildigital i Alver. Det betyr at kommunen ikkje organiserer ein tradisjonell bøsseaksjon.

Slik kan du bidra

Som privatperson kan du gi pengar til TV-aksjonen via:

  • Vipps
  • SMS
  • Overføring til TV-aksjonskonto
  • Kortbetaling

Trykk her for å gi ditt bidrag til TV-aksjonen 2023.

Næringsliv, organsiasjonar, kyrkje/trussamfunn, skular og barnehagar kan også gi bidrag digitalt.

Trykk her for å sjå korleis du kan bidra på andre måtar, både som bedrift, privatperson og organisasjon.

KFUK/KFUM organiserer bøsseaksjon frå kyrkjelydshuset i Alversund på aksjonsdagen søndag 22. oktober. 

Trykk her for å melde deg som bøssebærar. 

Dette går pengane til

TV-aksjonen NRK Redd Barna går til å hjelpe barn ramma av krig og konflikt.

Pengane går blant anna til:

  • å gi barn moglegheit til å gå på skulen
  • å hjelpe barn som har kome vekk frå familien sin heim att
  • å støtte tidlegare barnesoldatar
  • trygge leikeområde der barn kan utfalde seg
  • hjelp til å handtere vonde opplevingar
  • at barn som har flyktet til Noreg, får ei aktiv fritid

Pengane blir fordelte mellom prosjekt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Noreg.

Trykk her for å lese meir om TV-aksjonen 2023.

Alver kommune gir 50 000 kroner til TV-aksjonen 2023.