HjemBarnehageRedusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Slik søkjer du

Du kan søkje om redusert pris og gratis kjernetid i barnehagen via Vigilo foreldreportal.

  1. Logg inn på Vigilo foreldreportal med ID-porten.
  2. Når du kjem inn vil du sjå barna dine som har plass i barnehage. Kryss av for dei barna du skal søkje for, vel "Søknader" i menyen, trykk på "Ny søknad" og vel "Redusert betaling".
  3. Fyll ut og send inn skjemaet.

Du må takke ja til ein barnehageplass før du kan søkje om redusert pris.

Har du fleire barn i barnehagen skal du nytte same skjemaet for alle barna.

Treng du meir hjelp? Sjå Vigilo sin hjelpeartikkel:
Søke om redusert betaling - Vigilo Barnehage

Har du rett på redusert foreldrebetaling?

Du har rett på redusert pris om:

  • Maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga
Har du rett på gratis kjernetid?

Gratis kjernetid betyr 20 timar gratis opphald kvar veke i barnehagen. Har barnet ditt heildagsplass må du sjølv betale for opphald utover dei 20 timane.

Dersom maksprisen for ein barnehageplass er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldninga, kan du/de søkje om gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart.

Inntektsgrensa er sett til 615 590 kroner.

Makspris

Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Makspris er 3 000 kroner per månad. 

Dersom kommunen skriv vedtak om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid vil barnehagen trekkje dette frå på rekninga.

Maksprisen gjeld alle typar barnehagar, uavhengig om dei er offentlege eller private. Grensa vert fastsett av Stortinget. Barnehagane kan kreve betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.

Les meir

Trykk her for å lese meir om ordninga på Utdanningsdirektoratet sine sider


Sist oppdatert: 20.03.2024
Publisert: 17.04.2018