Ergoterapi

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til elektronisk søknadsskjema for fysio- og ergoterapitenesta.

Har du spørsmål? Send gjerne e-post til fysioergo@alver.kommune.no, men unngå sensitive personopplysningar.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva får du?
 • Kartlegging og undersøking
 • Trening og oppfølging
 • Bistand til tilrettelegging av omgjevnader
 • Råd og rettleiing
 • bistand til å søke om tekniske hjelpemiddel på varig utlån frå NAV hjelpemiddelsentral. Har du behov for hjelpemiddel for ein kortare periode, kan du låne dei gratis frå hjelpemiddellageret i kommunen

Trykk her for å lese meir om hjelpemiddellageret vårt.

Krav til søkjar

Tenesta er for barn, vaksne og eldre som bur eller oppheld seg i kommunen. Du treng ikkje tilvising frå lege.

Kontakt oss
 • Fysio- og ergoterapitenesta i Alver kommune
  Postboks 4
  5906 Frekhaug

 • For spørsmål, send gjerne e-post, men unngå sensitive opplysningar
  E-post: fysioergo@alver.kommune.no
 • Ergoterapeut Knarvik
  Petter Buvik
  Telefon: 40 91 35 57 
  Susanne Haukenes Haugan
  Telefon: 47 46 24 40
 • Ergoterapeut Manger
  Karina Høvik
  Telefon: 46 28 00 15
 • Ergoterapeut Frekhaug
  Ressursperson, kreftomsorg og lindrande behandling
  Lise Helene Paulsen
  Telefon: 40 81 55 47
 • Avdelingsleiar 
  Siri Bye
  Telefon: 46 29 97 22
Besøksadresser
 • Fysio- og ergoterapitenesta i Knarvik
  • RNH Helsehuset, Knarvik, Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø
 • Fysio- og ergoterapitenesta Frekhaug
  Havnevegen 28, 5918 Frekhaug
 • Fysio- og ergoterapitenesta Manger
  Helsehuset Manger, Radøyvegen 1621 A, 5936 Manger

Sist oppdatert: 21.05.2024
Publisert: 05.07.2018