Kunnskapsprøvane

 Vi har tre ulike kunnskapsprøvar
 • Ein for salsbevilling i butikk
 • Ein for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub
 • Ein for skjenkekontrollørar
Kven kan ta kunnskapsprøvane?

Alle kan ta kunnskapsprøvane.

Skal du søkje om å bli godkjent som styrar eller vikar for styrar på ein stad med sals- eller skjenkebevilling, må du først stå på prøven.

Kor tar du prøvane?

Ta kontakt med innbyggjarservice på telefon 56 37 50 00, eller sende e-post til post@alver.kommune.no for å avtale tid om gjennomføring av prøven. Prøvene kan takast siste torsdag i månaden mellom klokka 12.00 - 14.00 på rådhuset i Knarvik.

Gjennomføring av prøvane
 • Ta med legitimasjon for registrering og kontroll. Vi godtar pass, førarkort eller bankkort med bilde som gyldig legitimasjon.
 • Det kostar 400 kroner.
 • Prøven er ein fleirvalsprøve på 60 minutt. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
 • Prøven er på norsk. Det er lov å ta med ordbok.
 • Du kan ta prøven på nytt heilt til du klarar det. Det kostar 400 kroner kvar gong.
Tilrettelegging ved spesielle behov
 • Har du dysleksi, kan du ta kunnskapsprøven munnleg (du må ha legeattest).
 • Har du andre utfordringar legg vi til rette så godt vi kan. Dette må avtalast på førehand.
Kva er pensum?

Pensum for skjenkebevilling

 • alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9
 • alkoholforskrifta kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14
 • du skal også ha kjennskap til alkohollovas øvrige bestemmingar

Pensum for salsbevilling

 • alkoholloven kapittel 1, 3, 7, 8 og 9
 • alkoholforskrifta kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14
 • du skal også ha kjennskap til alkohollovas øvrige bestemmingar

Læremateriell (pensumhefte, nettkurs og test-deg-sjølv) kan du kjøpe på www.vinn.no

Alle lovar og forskrifter finn du på www.lovdata.no.

Prøvebevis

Alle som klarar kunnskapsprøven får eit prøvebevis. Det er det viktig å ta vare på beviset. Det er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivinga. Beviset er gyldig på ubestemt tid.


Sist oppdatert: 15.11.2023
Publisert: 01.08.2018