Veterinærvakt

Det er inngått avtale med tre veterinærar, som deler på vakta i dette område. Vaktene går alle dagar fra klokka 16.00 til påfølgjande dag klokka 08.00, og i helgene samt bevegelege helgedagar. Me minnar om at all vakttjeneste gjeld akutt hjelp og livstruande skadar. Du kan ringja eit av telefonnumra og få opplyst kven som er vakthavande veterinær.


Vakta er delt mellom følgjande veterinærar:

Klinikk Veterinær Telefon/mobil
Knarvik Dyreklinikk

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

56 35 45 75
Seim Veterinærkontor Hallgrim Andersen 56 35 10 50
Veterinærkontoret på Totland Carl Aage Wangel 56 35 11 06/ 
917 67 519

Sist oppdatert: 05.10.2018
Publisert: 03.05.2018