HeimSkule og utdanningSkulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Ragnhild Vesterås

Kari Linn Hesjedal 

ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

474 61 137


474 61 135

Austebygd skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 950 65 080
Danielsen ungdomsskule

Charlotte Lunner

Kjersti Soldal

charlotte.lunner@alver.kommune.no

kjersti.soldal@alver.kommune.no

414 52 504

409 08 928

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrete.sivertsen@alver.kommune.no 408 14 659
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrete.sivertsen@alver.kommune.no  408 14 659 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes

Sissel Hatlevik 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

950 65 080

 

916 49 408

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

916 49 408

408 14 686

Leiknes skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 474 61 137
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 474 61 135
Lindås ungdomsskule  Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Manger skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

409 08 927

408 15 549

Myking skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 474 61 137
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  408 15 549
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  409 10 890
Radøy ungdomsskule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Rossland barneskule Kjersti Soldal  kjersti.soldal@alver.kommune.no  409 08 928
Rossland ungdomsskule  Charlotte Lunner  charlotte.lunner@alver.kommune.no  414 52 504
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Maria Thingnes

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

 462 80 484

 

950 65 080

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890 
Skodvin montessori skule Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  409 08 927
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no  409 07 645
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

408 15 549

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) har ope kvar onsdag i Knarvik (bygget til legevakta) frå klokka 15.30 til klokka 18.00, og på Frekhaug kvar tysdag frå klokka 15.00 til klokka 18.00 Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Hald avstand og ikkje gå inn i lokala før klokka 15.30. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. HFU vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. Vi kan også gje råd på telefon.

Timebestilling kan du gjere på telefon: 916 49 408

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time. På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar og lege (tilbod om lege gjeld kun i Knarvik). Dei tilsette har teieplikt.

Kva kan du få hjelp til?
 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Opningstider:

 • Knarvik: onsdagar klokka 15.30 - 18.30
 • Frekhaug: tysdagar klokka 15.00 - 18.00

Kvar heldt vi til?

 • Frekhaug: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug. (Kommunehuset på Frekhaug, inngang mot Rema 1000).
 • Knarvik: Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø. (Vi held til i same bygg som Nordhordland legevakt, inngong på baksida av bygget. Sjå kart under).


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 07.05.2020